Please be aware that this site uses cookies
More information
български

Център за травми от зимни спортове

Центърът за травми от зимни спортове към Болница „Princess Grace” в Лондон предлага всестранно обслужване на пациенти, връщащи се във Великобритания след нараняване при зимен спорт.

Ние оценяваме, че тежките травми са лекувани при висок стандарт на медицинска грижа от местния медицински персонал веднага след претърпяване на инцидента. Въпреки широкия обхват на обслужване във Великобритания, може да се наложи пациентът Ви да премине последващ преглед и лечение, в зависимост от естеството на травмата.

Нашият център осигурява клиничен преглед и лечение на всички видове травми от зимни спортове в спокойна, професионална и тясно специализирана клинична среда.

Можем да Ви предложим следните услуги:

  • Последващ преглед от хирург ортопед
  • Съвет за рехабилитация от физиотерапевт
  • Последващо лечение ако е необходимо
  • Преобличане
  • Сваляне на гипсови отливки
  • Сваляне или поставяне на шини
  • Фитнес програми за възстановяване на формата

Ако е необходима понататъшна диагноза с магнитен резонанс (MRI) или рентген, това е достъпно в болницата. Предлагат се хирургични процедури при необходимост, а нашите физиотерапевти могат да осигурят индивидуални рехабилитационни програми за всеки пациент.

Ако искате да обсъдите услугите ни, моля свържете се с нас на +44 (0)20 7486 1234 или на ел.поща